Het ‘nieuwe kerken’ in 2020

Zoals eerder aangegeven gaan we als PGL i.w. vanaf 1-1-2020 ‘kerken’ volgens het opgestelde beleidsplan en dat betekent:
  • elke zondag twee - qua karakter van elkaar verschillende - ochtenddiensten (09.30-10.30 en 11.00-12.00 uur);
  • één avonddienst per maand op zondag (19.00 uur);
  • deze diensten vinden per maand roulerend plaats in onze drie kerken: januari Pauluskerk, februari Gereformeerde Kerk en maart Grote Kerk etc..
  • ook bijzondere diensten (b.v. bid- en dankdag) worden gehouden in de betreffende kerk van die maand;
  • uitvaarten en trouwerijen vinden in die kerk plaats waar betrokkenen voor kiezen;
  • lopende kerkelijke activiteiten, niet zijnde kerkdiensten, blijven voorlopig in de huidige kerklocaties. 
De tijdelijke Commissie Praktische Ondersteuning PGL-diensten 2020 (CPO) coördineert en ondersteunt deze overgang. Deze commissie wordt gevormd door Jolande Teeuwen, Connie Alkema en Piet Roks. Allen zeer bekend met het hele reilen en zeilen van de kerk. Astrid van Leeuwen is contactpersoon vanuit de stuurgroep.
 
Uitgangspunten van deze commissie en de organisatie van de overgang in zijn geheel zijn:
  • op ieder onderdeel werken vrijwilligers van de drie kerken zoveel mogelijk samen, maar behouden we sommige onderdelen zoals ze in betreffende kerk zijn omdat dit het best werkbaar is.
  • o.b.v. van de huidige kennis en situatie worden er keuzes gemaakt en doorgevoerd. Deze worden gaandeweg geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. We zijn hierin met elkaar lerende en vragen dan ook om uw begrip. Iedereen doet zijn best.
Achter de schermen is en wordt veel werk verzet om een soepele overgang te realiseren. Vrijwilligers met een taak rondom de diensten zijn of worden benaderd om met elkaar te overleggen op welke manier hun onderdeel het best georganiseerd kan worden in de nieuwe situatie. Alvast een woord van dank voor de flexibiliteit en medewerking van iedereen is hier op zijn plaats! 
 
Wij houden u op de hoogte van alle praktische zaken die relevant zijn voor uw kerkgang.
 
Namens de CPO,
Astrid van Leeuwen