PGL beleidsplan

De drie betrokken (wijk)kerkenraden hebben inmiddels een voorlopig beleidsplan vastgesteld voor de - per 1 januari 2020 - nieuw te vormen Protestantse Gemeente Lisse.  Zodra de fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente (met wijken Oost en West) een feit is wordt dit voorlopige beleidsplan in de eerste PGL-kerkenraadsvergadering als definitief vastgesteld.

Klik hier voor het nieuwe PGL-beleidsplan