PGL Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

De drie bij de fusie betrokken (wijk)kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente (wijken Oost en West) hebben voorafgaand aan de fusie - tot de Protestantse Gemeente Lisse - een voorlopig beleidsplan en een Plaatselijke Regeling vastgesteld. Deze zijn in de eerste PGL-kerkenraadsvergadering (mei 2022) definitief vastgesteld.

Klik hier voor het PGL-Beleidsplan

Klik hier voor de PGL-Plaatselijke Regeling